درباره ما

- تولید کننده و عرضه کننده مستربچ ها ، گرانول ها ، کامپاند های پلیمری و کامپاند های تخریب پذیر

- دارنده پروانه دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برای تولید كامپاندهاي پليمري تخصصي 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام