مقدمه ای بر روابط عمومی استراتژیک

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
مقدمه ای بر روابط عمومی استراتژیک

کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی استراتژیک

این کتاب ترجمه «دکتر محمدرضا حقیقی» و «بابک شایسته» می باشد.

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام