کتاب برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی تعالی سازمانی

یکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰
کتاب برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی تعالی سازمانی

ترجمه «دکتر محمدرضا حقیقی» و «بابک شایسته»

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام