ضروریات جامع مدیریت استراتژیک

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
ضروریات جامع مدیریت استراتژیک

کتاب ضروریات جامع مدیریت استراتژیک منتشر شد.

این کتاب ترجمه «دکتر محمدرضا حقیقی» و «بابک شایسته» می باشد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام