واجب تر از نان شب

دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۹
واجب تر از نان شب

نقش سواد رسانه ای در پیشگیری از شایعات مقاله جناب آقای دکتر حقیقی در روزنامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی صبح ایران رسالت

برای مطالعه متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام