ارتباطات، محدود به مسائل تئوریک صرف در حوزه انسانی نیست

شنبه ۷ تير ۱۳۹۹
ارتباطات، محدود به مسائل تئوریک صرف در حوزه انسانی نیست

دکتر حقیقی در گفتگو با پایگاه خبری صدای ایران: ارتباطات، محدود به مسائل تئوریک صرف در حوزه انسانی نیست و میتوان با "شم" مدیریتی همراه با تخصص به عرصه های دیگر از جمله عرصه اقتصادی ورود کرد و با توانمندی فردی، محدودیتهای تحریم و بحران اقتصادی جامعه را به حداقل رساند.

متن کامل در پایگاه خبری صدای ایران

متن کامل در خبربان

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام